DRODZY ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy naukę w sześciu klasach

 

 

Lp.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

j. polski

geografia

historia

1A

j. angielski/ j. angielski

j. hiszpański/ j. hiszpański

j. polski

matematyka

historia

geografia

2.

matematyka

fizyka

informatyka

1B

j. angielski/ j. angielski

j. niemiecki/ j. niemiecki

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

3.

biologia

chemia

matematyka

1C

j. angielski/ j. angielski

j. hiszpański/ j. niemiecki

j. polski

matematyka

biologia

chemia

4.

matematyka

geografia

j. angielski

1D

j. angielski/ j. angielski

j. hiszpański/ j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

5.

biologia

chemia

j. angielski

1E

j. angielski/ j. angielski

j. rosyjski/
j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

6.

matematyka

fizyka

j. angielski

1F gr. 1

j. angielski

j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka

7.

matematyka

chemia

j. angielski

1F gr. 2

j. angielski

j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia