1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

2.       

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV

7 września 2022 r., g. 1730

3.       

Matury próbne z przedmiotów obowiązkowych

28-30 września 2022

4.       

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2022 r.

5.       

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

25 listopada 2022 r.

6.       

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

25-29 listopada 2022 r.

7.       

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - IV - informacja o zagrożeniach

30 listopada 2022 r., godz. 1730

8.       

Zakończenie pierwszego semestru, wystawienie ocen śródrocznych

22 grudnia 2022 r.

9.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021r.-1 stycznia 2023r.

10.    

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

 4 stycznia 2023 r.

11.    

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

 4 stycznia 2023 r., g. 1730

12.    

Studniówka klas czwartych

13 stycznia 2023 r.

13.    

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2023 r.

14.    

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus dla uczniów klas IV

24 marca 2023 r.

15.    

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

24 - 28 marca 2023 r.

16.    

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV

29 marca 2023 r., g.1730

17.    

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

18.    

FETA

19-21 kwietnia 2023r.

19.    

Wystawienie ocen końcowych w klasach IV

21 kwietnia 2023 r.

20.    

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas czwartych.

24 kwietnia 2023 r.

21.    

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie „maturalne”

26 kwietnia 2023 r.

22.    

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach IV

28 kwietnia 2023 r.

23.    

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

4 – 23 maja 2023 r.

24.    

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

19 maja 2023 r.

25.    

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

19-24 maja 2023 r.

26.    

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

24 maja 2023 r., g. 1730

27.    

Dzień Otwarty Szkoły

31 maja 2023 r.

28.    

Wystawienie ocen końcowych w klasach I - III

16 czerwca 2023 r.

29.    

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

19 czerwca 2023 r.

30.    

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

31.    

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

26 czerwca 2023 r.

32.    

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

33.    

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w XXVI LO

31 października 2022 r.

2, 4, 5, 8, 9 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

22 czerwca 2023 r.