XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Wyróżnienie na II Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików

 

Uczniowie naszej Szkoły – Piotr Wiaderny (3c) i Krzysztof Żaczek (3f) zostali zaproszeni do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików w Lublinie. Ich wystąpienie na temat „Wkład chemików w rozwój medycyny na przełomie XIX i XX w.” Ciekawość tematu jak i forma, w której został zaprezentowany spotkała się z owacyjnym przyjęciem ze strony uczestników.

Z dumą donosimy, że nasi uczniowie zostali wyróżnieni przez Organizatorów Forum! GRATULUJEMY!

Do gratulacji przyłączają się opiekunowie uczniów: prof. Danuta Kotyńska - Brancewicz i prof. Krzysztof Klimaszewski.