XXVI LO w Łodzi

»Statut

Aktualności

KINO BEZ TAJEMNIC W XXVI LO

Partnerzy:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ

oraz

XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

 

Koordynatorzy projektu:

dr hab. Małgorzata Jakubowska UŁ

dr Anna Kołaczkowska XXVI LO

 

 

PROGRAM SPOTKAŃ dla klas humanistycznych (ok.30-45 osób)

Miejsce spotkań: XXVI LO, Wydział Filologiczny, inne: np. Muzeum Kinematografii

Czas spotkań: 90 min. raz w miesiącu (środy lub czwartki od 14.35 do 15.35)

 


 

Podczas trzyletniego kursu uczniowie klas humanistycznych mieli przyjemność uczestniczyć w pozalekcyjnych warsztatach filmoznawczych w ramach projektu „KINO BEZ TAJEMNIC”, prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Kadry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz przez koordynatorkę dr hab. prof. UŁ Małgorzatę Jakubowską. Projekt okazał się być ciekawym doświadczeniem, które poszerzyło naszą wiedzę o wiele nieznanych nam dotychczas zagadnień z zakresu sztuki filmowej. Nauczyło nas również świadomego odbioru filmu i jego analizy. Widząc na ekranie sztucznie wytworzone, szybko następujące po sobie obrazy, sprawiające wrażenie ruchu, dotychczas mówiliśmy, że oglądamy film.  Po przebytych warsztatach nauczyliśmy się, że słowo „film” ma bardzo różne znaczenia, zależne zawsze od kontekstu użycia. Dzięki zajęciom, nauczyliśmy się dostrzegać w filmach liczne konteksty kulturowe, które bez wątpienia stały się dla nas użytecznymi argumentami w pracach pisemnych.

Kino i literatura wzajemnie się przenikają w zakresie różnych konwencji. Często książki stają się inspiracją dla twórców filmowych, którzy starają się przetworzyć znaną już formę pisemną na potrzeby nowych odbiorców i własnej wizji. Podczas przeprowadzonych zajęć zapoznaliśmy się z adaptacjami licznych dzieł literackich, m.in. z filmem „Lawa” Tadeusza Konwickiego, który jest zainspirowany "Dziadami" Adama Mickiewicza. W repertuarze naszych zajęć nie mogło zabraknąć filmów Andrzeja Wajdy, który niejednokrotnie podejmował się przenoszenia literatury na ekrany kinowe. Wspólnie z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Łódzkiego, przeanalizowaliśmy i porównaliśmy jego filmy z pierwowzorami literackimi, były to m.in.: „ Panny z Wilka” czy „Ziemia Obiecana”.

 

Oprócz zajęć przeprowadzonych w salach lekcyjnych mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniach w Muzeum Kinematografii, a także w dyskusjach
z reżyserami i twórcami filmowymi: Filipem Bajonem, Markiem Skrobeckim
i Robertem Glińskim. Trzyletni okres warsztatów filmowych okazał się być dla uczestników niezapomnianym przeżyciem, a szczególnie dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z filmem jak i dla wielbicieli kina.

Karolina Daros kl. III a


 

II. ROK SZKOLNY 2016/17

 

1.   (listopad) Kino wczoraj i dziś – Wizyta w Muzeum Kinematografii (Prowadzenie: prof. Piotr Sitarski 17.11 czwartek)

2.   (grudzień) – Filmowy gatunek: monster movie (Prowadzenie: mgr Patrycja Dziubczyńska środa 14.12 XXVI LO)

3.   (styczeń) – Film jako tekst kultury – Lawa w reż. Konwickiego (Prowadzenie: mgr Mateusz Żebrowski - XXVI LO czwartek 12.01)

4.   (luty) – film awangardowy – wizyta w MS2 – (Prowadzenie: mgr Karol Jóźwiak 8.02)

5.   (marzec) – Adaptacja filmowa – rodzaje adaptacji na przykładzie Alicji w krainie czarów (Prowadzenie: M. Jakubowska 15.03)

6.   (kwiecień) – Adaptacja filmowa – spotkanie z reżyserem – ( np. Filip Bajon reżyser Pań Dulskich) (Prowadzenie: mgr Katarzyna Figat 5.04 do uzgodnienia z reżyserem)

7.   (maj) – Adaptacja filmowa A. Wajda i jego spotkania z literaturą (Prowadzenie:

dr Kamila Żyto czwartek 11.05 XXVI LO)

       8.   (czerwiec) – Filmowa Łódź (Prowadzenie: dr Ewa Ciszewska)

 

I. ROK SZKOLNY 2015/16

 

1.       Film fikcji i film faktu (październik)

2.       Film historyczny (listopad)

3.       Film historyczny w warsztacie reżysera (spotkanie z reżyserem filmu Kamienie na szaniec Robertem Glińskim) (grudzień)

4.       Czy istnieje język filmu? (styczeń)

5.       Obraz filmowy (luty)

6.       Montaż i narracja (marzec)

7.       Dźwięk w filmie (kwiecień)

8.       Kino wczoraj i dziś (wizyta w Muzeum Kinematografii; maj)

9.       Film animowany (spotkanie z reżyserem Markiem Skrobeckim; czerwiec)

 

 

 

 

III. ROK SZKOLNY 2017/18

 

Kartki z historii kina:

1.  Klasyczny film hollywoodzki, np. Casablanka (październik)

2.      Nowa Fala, np. Do utraty tchu (listopad)

3.      Nowe Hollywood, np. Szczęki (grudzień)

4.      Filmowy postmodernizm, np. Pulp Fiction (styczeń)

Kartki z historii polskiego kina:

5.      Co to jest szkoła polska? (luty)

6.      Kino moralnego niepokoju (marzec)

7.      Rozrachunki ze stalinizmem (kwiecień) 

 

PROGRAM SPOTKAŃ dla klas humanistycznych obejmujący trzy letni kurs został opracowany przez dr hab. Małgorzatę Jakubowską na podstawie podręcznika „Kino bez tajemnic” pod red. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, Konrada Klejsy, Tomasza Kłysa i Piotra Sitarskiego (Warszawa 2009). Jest on realizowany w oparciu o list intencyjny o współpracy podpisany między Dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Piotrem Stalmaszczykiem a Dyrektorem XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi mgr Małgorzatą Wiśniewską.

 

Zajęcia realizowane są w ramach spotkań pozalekcyjnych i prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz edukatorów filmowych w systemie non-profit. 

 

Inne projekty


 

SESJE LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Sesja literacka to cykliczny projekt realizowany przez uczniów i polonistki XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od ponad dwudziestu lat. Tematyka spotkań często jest powiązana z ważnymi rocznicami i pozwala lepiej poznać twórczość wybitnych polskich artystów. W kolejnych latach zaprezentowaliśmy dorobek literacki laureatów literackiej Nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej. Bohaterami konferencji byli również Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Bolesław Leśmian. Interesowały nas również takie zagadnienia jak ''Język mediów'', "Poezja stanu wojennego'', ''Łódź filmowa'' czy "Krąg poezji religijnej''. Uczniowie przygotowują i wygłaszają referaty poświęcone różnym aspektom dorobku danego twórcy. Każdej sesji towarzyszy staranna oprawa artystyczna, jej realizacją od roku 2007 zajmuje się szkolne koło teatralne, czyli ''Zespół Niespokojnych Nóg'' utworzony przez nauczycielkę języka polskiego, Annę Kołaczkowską. Konferencje są powiązane z warsztatami interpretacyjnymi prowadzonymi przez pracowników UŁ. Wskazówek pozwalających zrozumieć poezję Czesława Miłosza udzielał prof. Tomasz Cieślak, zaś istotę ironii w tekstach Wisławy Szymborskiej wnikliwie objaśniała prof. Marzena Woźniak-Łabieniec. Kolejnym edycjom sesji towarzyszą wydawane z tej okazji biuletyny.

Regina Ogińska


 

W zeszłym roku uczennice klasy 2a i 1a brały udział w międzynarodowym projekcie filmowym EUFORIA organizowanym przez Unię Europejską i Społeczną Akademię Nauk. Ich zadaniem było nakręcić krótki film na temat pejzażu miejskiego przekształcanego dzięki środkom z UŁ. Twórczynie filmu to: Grażyna Jakubowska, Zuzanna Skrobecka, Dominika Cybulska, Julia Cyranowska, Julia Podlewska i Ania Komarowska. Opiekunka: Anna Kołaczkowska. Film pt. Wstążka będzie pokazywany na festiwalu w Grecji w październiku 2016 r. 

 

 


Uczennice naszej szkoły: Grażyna Jakubowska i Karolina Szulczewska wzięły udział w filmowym projekcie "Za Żelazną Kurtyną". Jego cel to promowanie historii Europy Środkowej po 70 latach, które upłynęły od II wojny światowej oraz wspieranie poczucia odpowiedzialności za to, w jaki sposób rozwija się Unia Europejska. Organizator: Unia Europejska i Społeczna Akademia Nauk. Opieka artystyczna: p. Aneta Wawrzoła i p. Grzegorz Habryn. Opiekun szkolny: Anna Kołaczkowska. Film będzie pokazywany podczas przeglądu w Budapeszcie 14.10.2016 r.

Wystąpiły w nim m. in.: p. prof. Regina Ogińska i p. prof. Beata Sapela.

 

Sprawdziany maturalne

 

 KALENDARZ SPRAWDZIANÓW MATURALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

DATA

PRZEDMIOT

25 WRZEŚNIA

JĘZYK POLSKI

2 PAŹDZIERNIKA

JĘZYK OBCY

9 PAŹDZIERNIKA

MATEMATYKA

16 PAŹDZIERNIKA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA

23 PAŹDZIERNIKA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ

30 PAŹDZIERNIKA

JĘZYK POLSKI

6 LISTOPADA

JĘZYK OBCY

13 LISTOPADA

MATEMATYKA

20 LISTOPADA

PRZEDMIOT WYBRANY:  BIOLOGIA, HISTORIA

27 LISTOPADA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ

4 GRUDNIA

JĘZYK POLSKI

11 GRUDNIA

JĘZYK OBCY

18 GRUDNIA

MATEMATYKA

29 STYCZNIA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA

5 LUTEGO

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR,  FIZ

12 LUTEGO

TERMIN REZERWOWY

19 LUTEGO

TERMIN REZEROWY

Heroic Imagination Project w Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi (2)

 

EFEKT BIERNEGO WIDZą – JAK PRZEKSZTAŁCAĆ BIERNOŚĆ W BOHATERSKIE DZIAŁANIE?

 

Uczniowie XXVI Liceum Ogólnokształcącego  im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi od października 2017r. realizują projekt   Heroic Imagination Project, który  oparty jest na Międzynarodowym  Programie  prof. P. Zimbardo :Rozumienie Ludzkiej Natury.  Młodzież uczestniczy w programie wraz z pedagogiem szkolnym p. Olgą Wojciechowską – Kozłowską przy wsparciu wychowawcy p. Agnieszki Brzezińskiej. Do realizacji projektu zaproszono p. Hannę Jastrzębską – Gzellę - doradcę metodycznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli   i Kształcenia Praktycznego. Pani Hanna Jastrzębska – Gzella jest trenerem Programu HIP oraz twórcą ,,Szkoły dramy bohaterskiej wyobraźni” -  autorskiej wersji powyższego programu. Realizatorzy w trakcie tego zadania wykorzystują metodę dramy.

 


 


I moduł:  Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

Rozumienie Ludzkiej Natury

Program RLN stworzony w ramach Heroic Imagination Project (HIP) oparty jest na badaniach jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych prof. Philipa Zimbardo.

 Program Rozumienie Ludzkiej Natury jest wprowadzany w Polsce od 2014 roku.

Program składa się z sześciu modułów poruszających różne tematycznie moduły.

·         Podejście to, poparte bogatym doświadczeniem z młodzieżą i oparte na zaawansowanej współpracy ze środowiskiem naukowym, bazuje na założeniu, że zwykli ludzie są w stanie podjąć nadzwyczajne działania.

·         Program oferuje nie tylko nowe informacje z dziedziny psychologii społecznej ale także uczy jak podejmować praktyczne strategie planowania – uodparniając jednocześnie na negatywne społeczne wpływy.

·         Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Dodatkowo przyczyniają się do rozwoju i utrwalenia wiedzy poprzez informacje zwrotne.

·         Formalnie oceniamy skuteczność naszych programów za pomocą pre- i post-testów.

 

Program uczy m.in.  opierania się takim zjawiskom, jak:

·         brak wiary w swoje możliwości

·         negatywny konformizm

·         znęcanie się

·         pasywna obojętność.

Skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Składa się  z modułów, które skupiają się wokół określonych zagadnień: siły sytuacji społecznych, nacisku grupy rówieśniczej i konformizmu, efektu widza, uprzedzeń i dyskryminacji wewnątrzgrupowej i pozagrupowej oraz posłuszeństwa i władzy.

 

Program Modułu pierwszego:
Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

·         Uczy, jak  pokonać naturalne ludzkie tendencje do wyłącznie biernego obserwowania w sytuacjach kryzysowych.

·         Dostarcza wiedzę, narzędzia, strategie i ćwiczenia, które pomagają w pokonaniu stagnacji, niepozwalającej na powzięcie czynnych działań w kluczowych momentach życia.

·         Program pozwala na przejście od chęci zrobienia czegoś dobrego do realizacji czynu.

 

Większość młodych ludzi, przez większość czasu chciałoby zrobić coś dobrego, postąpić bohatersko, zrobić dobry uczynek, ale często nie wiedzą w jaki sposób.

Brakuje im umiejętności i zaufania do siebie potrzebnego do przezwyciężenia takich typowych zachowań społecznych jak obojętność i bezmyślny konformizm, jak również siły do przeciwdziałania bardziej złożonym i negatywnym zjawiskom, które mogą prowadzić do zastraszania i przemocy.

 …

PODCZAS NASZYCH LEKCJI:

·         Analizujemy, na czym polega problem

·         Przygotowujemy do etycznego działania i współodczuwania. Uczniowie wzbudzają swoją moralną odwagę, jednocześnie ucząc się o mocy sił sytuacyjnych.

·         Uczymy rozwijania umiejętności odważnego i etycznego działania, nawet przy negatywnym nacisku społecznym

·         Zachęcamy uczniów do bohaterskich czynów w kluczowych momentach życia

Uczniowie zaczynają rozumieć zjawiska przeczące intuicji – zwłaszcza w sytuacji „awaryjnej”, kiedy potrzebna jest pomoc. Uczniowie wyposażeni w odpowiednią wiedzę  i strategie mogą uczyć się podejmowania skutecznych działań bez narażania się na niebezpieczeństwo.

Efekt gapia to zjawisko społeczne polegające na tym, że im więcej biernych obserwatorów w danej sytuacji tym mniejsza szansa na udzielenie pomocy osobie w potrzebie.

Obserwatorzy widząc innych ludzi wokół siebie doświadczają na przykład zjawiska rozproszenia odpowiedzialności – obserwując innych wokół siebie wnioskują,  że  ktoś inny już przed nimi zareagował.

 

Nieodłącznym elementem efektu gapia jest również mechanizm konformizmu polegający na tym, że  jeśli nikt wokół nie podejmuje żadnych działań, wszyscy obserwują, więc i ja poprzestanę na obserwacji.

KUMPEL 2018

Wystartowała kolejna edycja programu mentorskiego KUMPEL, organizowanego przez UMED w Łodzi.
W tym roku naszą szkołę reprezentuje Nikodem Cieleban z klasy 2C.
Pod czujnym okiem swojego mentora dr Pawła Rasmusa, Nikodem wykona badania dotyczące tematu "WORK-LIFE BALANCE - równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym wśród przedstawicieli zawodów medycznych".
Trzymamy kciuki za drużynę czerwonych.
Powodzenia
 

SESJE LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Sesja literacka to cykliczny projekt realizowany przez uczniów i polonistki XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od ponad dwudziestu lat. Tematyka spotkań często jest powiązana z ważnymi rocznicami i pozwala lepiej poznać twórczość wybitnych polskich artystów. W kolejnych latach zaprezentowaliśmy dorobek literacki laureatów literackiej Nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej. Bohaterami konferencji byli również Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Bolesław Leśmian. Interesowały nas również takie zagadnienia jak ''Język mediów'', "Poezja stanu wojennego'', ''Łódź filmowa'' czy "Krąg poezji religijnej''. Uczniowie przygotowują i wygłaszają referaty poświęcone różnym aspektom dorobku danego twórcy. Każdej sesji towarzyszy staranna oprawa artystyczna, jej realizacją od roku 2007 zajmuje się szkolne koło teatralne, czyli ''Zespół Niespokojnych Nóg'' utworzony przez nauczycielkę języka polskiego, Annę Kołaczkowską. Konferencje są powiązane z warsztatami interpretacyjnymi prowadzonymi przez pracowników UŁ. Wskazówek pozwalających zrozumieć poezję Czesława Miłosza udzielał prof. Tomasz Cieślak, zaś istotę ironii w tekstach Wisławy Szymborskiej wnikliwie objaśniała prof. Marzena Woźniak-Łabieniec. Kolejnym edycjom sesji towarzyszą wydawane z tej okazji biuletyny.

Regina Ogińska


 

test2

test

FETA WAŻNA INFORMACJA

 

11 kwietnia godz. 12:00 konkurs teatralny odbędzie się na Dużej Sali Teatru Nowego.

Łódź, ul. Więckowskiego 15 (wstęp wolny)

 

12 kwietnia godz. 12:00 Gala Finałowa - podsumowanie XXIII edycji FETY po hasłem "ILUZJA". Zapraszamy wszystkich finalistów poszczególnych konkursów.

Łódź, ul Kilińskiego 98

Aula Społecznej Akademii Nauk


 

Zasady rekrutacji

 Rekrutacja do XXVI LO

  

ü  TERMIN:  13 maja 2019r. – 25 czerwca 2019r.

W systemie elektronicznego naboru, na stronie  https://lodzkie.edu.com.plzałóż konto (wybierając odpowiednio czy jesteś uczniem klasy 8 szkoły podstawowej, czy uczniem 3 klasy gimnazjum) i wybierz szkoły oraz te oddziały w wybranych szkołach, którymi jesteś zainteresowany.

!!!UWAGA!!!

Zapamiętaj login i hasło!!!.

Podaj swój adres e-mail abyś mógł samodzielnie odzyskać hasło do swojego konta.

 

Pamiętaj, że bardzo ważna jest kolejność wyboru szkół i oddziałów, gdyż według tej kolejności będziesz kwalifikowany w procedurze naboru.

 

Wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły ze swojego konta, podpisz go i daj do podpisania rodzicom, a następnie złóż w sekretariacie tej szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrałeś jako pierwszą.

 

!!!UWAGA!!!

Przy składaniu wniosku będziesz musiał okazać swoją legitymację szkolną z nr PESEL.

 

Szkoła do której złożysz wniosek zweryfikuje go, tym samym zmiana kolejności preferencji nie będzie możliwa.

 

Jeżeli po tym czasie chciałbyś zmienić szkołę pierwszego wyboru lub kolejność na liście preferencji Twój rodzic lub opiekun prawny musi wystąpić o to w sekretariacie szkoły do której złożyłeś dokumenty (odpowiednie podanie do pobrania pod linkiem www.lo26.pl/main/images/files/Podanie_o_anulowanie_wniosku_XXVI_LO.pdf lub w sekretariacie).

 

 !!!UWAGA!!!

Jedynie rodzic lub prawny opiekun może złożyć taki wniosek w sekretariacie szkoły.

 

ü  TERMIN: 21 czerwca do 25 czerwca 2019r., do godz. 12.00,

Złóż w  XXVI LO poświadczoną przez dyrektora szkoły kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

 

!!!UWAGA!!!

 Uzupełnij na  swoim koncie formularz osiągnięć wpisując uzyskane oceny i wyniki egzaminów. 

 

ü  TERMIN: 16 lipca 2019 r., po godz. 12.00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Po zalogowaniu się do swojego konta możesz sprawdzić do której szkoły zostałeś przypisany.

 

 

 

ü  TERMIN: 16 lipca godz. 12.00 do 24 lipca 2019r., godz. 12.00

Jeśli zakwalifikowałeś się do naszej szkoły Twoi rodzice lub opiekunowie składają w XXVI LO oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, oraz kartę zdrowia i 2 podpisane zdjęcia.  

 

 

ü  TERMIN: 25 lipca o godz.12.00 opublikowane zostaną listy przyjętych do XXVI LO

 

Ogłoszenie nr 566970-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. (2)

 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 Nie

 

Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 73145900000000, ul. ul. Wileńska  , 94-029  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 868 615, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 426 890 925.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.lo26lodz.wikom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 Nie

www.bip.lo26lodz.wikom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Nie
www.bip.lo26lodz.wikom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A

Numer referencyjny: 1/LO26/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 10 do SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ, c) przedmiar robót – załącznik 12 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45111100-9

45223800-4

45262100-2

45262520-2

45310000-3

45320000-6

45330000-9

45410000-4

45421000-4

45432100-5

45432113-9

45442100-8

45431200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 456040,49
Waluta:

 PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli dostarczy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym lub o podobnym charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż: 500 000,00 PLN pięćset tysięcy złotych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: A\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: A1) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. Warunki zostały określone w dziele X pkt. 1.3. a A2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją podstawie do dysponowania tymi osobami –(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Warunki zostały określone w dziale X pkt 1.3 b A3) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów w dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu, posiadającymi certyfikaty, atesty zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych - (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. B\ Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: B.1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. w zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. B.2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) B.3) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. B.5) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A1), A2) i A3). B.4) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczypospolitej Polskiej – składanych na wezwanie Zamawiającego. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B1) i B2) składa dokument dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B1) i B2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. B.5) Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. B.6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówieniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy (o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru umowy) wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku: a) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Wtedy wartość robót wyłączonych z realizacji zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. W takim przypadku nastąpi też zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy i ustalenie jego nowej wysokości. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy. b) Wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody bądź obiekty budowlane, sieci wodne, kanalizacyjne, energetyczne, itp., których skutki wystąpienia uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią. Wówczas też może zostać zmieniony termin zakończenia prac objętych umową, o czas niezbędny do wykonania zamówienia. c) Wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania jej poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy –wtedy zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji umowy; d) Zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy; e) Działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy; 2. Warunki dokonania zmian umowy: a) podstawą zmiany postanowień zawartej umowy są okoliczności wskazane w protokole konieczności podpisanym przez obie strony umowy, b) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, c) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące warunki: 1) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmianę umowy, 2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 3) opisze wpływ zmian na harmonogram prac objętych umową oraz na termin wykonania umowy. 3. Zmiany terminów w przypadkach określonych w ust. 1 lit. b, c, d, e muszą nastąpić w formie pisemnych aneksów do umowy, po potwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku kiedy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie zmienia ogólnego charakteru umowy i nie zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) Zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby, lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) Zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie. 3) Zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy. 4) Polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1pkt. 4 ustawy pzp. 6. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w umowie § 9
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-16, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Załączniki do pobrania: