XXVI LO w Łodzi

»Statut

Aktualności

Obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r. świętowaliśmy w naszej szkole stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Z tej okazji przyłączyliśmy się do akcji Rekord dla Niepodległej, w której oprócz XXVI LO wzięło udział ponad 1600 szkół z województwa łódzkiego. 

W trakcie długiej przerwy wszystkie klasy wyszły na orlik. Kiedy ustawiliśmy się na boisku, powitała nas dyrekcja szkoły. Następnie głos zabrał nauczyciel historii, profesor Krzysztof Wielkopolan, który przypomniał nam o tych, którzy walczyli 100 lat temu o wolność naszego kraju. Po tej przemowie przeszliśmy do głównego celu naszego spotkania - punktualnie o godzinie 11:11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali cztery zwrotki Hymnu Polski. 

Kolejnym wydarzeniem tego dnia był konkurs pieśni patriotycznych. Podczas 5. godziny lekcyjnej w auli wystąpiły klasy drugie. Występy oceniało jury, w skład którego weszły: p. prof. Anna Horwat, p. prof. Izabela Woropaj i p. prof. Lucyna Sychowska. Zwycięzcami okazali się być uczniowie klasy 2c1, a drugie miejsce zdobyła 2a. Na następnej godzinie lekcyjnej w konkursie klas pierwszych wygrała klasa 1b1, natomiast drugą nagrodę zdobyła klasa 1d. 

Uroczystość, w której mogliśmy uczestniczyć, była ogromnym przeżyciem dla uczniów naszej szkoły. Wiele występów wywołało w nas prawdziwe wzruszenie. Uczniowie nie tylko zaimponowali swoimi talentami wokalnymi, ale też akompaniowali na różnych instrumentach i przygotowali scenki ilustrujące treść pieśni. Włożyli w swoje pokazy wiele pracy i wykazali się dużym zaangażowaniem. Wielu z nich zostało nagrodzonych spontaniczną burzą oklasków.
 
 
Więcej zdjęć w galerii. 
 

 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych 2018

W dniu 12 października 2018r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły w obecności Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rodziców i zaproszonych gości złożyli uroczyste ślubowanie. Drodzy pierwszoklasiści witamy Was w gronie społeczności szkolnej i życzymy wielu sukcesów.

ślubowanie

Więcej zdjęć z uroczystości do obejrzenia w galerii.


 

Budżet obywatelski

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Miejskie Korepetycje pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 i planowane są w terminie od 30 lipca do 10 sierpnia 2018 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne zajęcia w dogodnym dla siebie terminie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień tygodnia

Przedmiot

godzina

poniedziałek

matematyka (3 grupy)

9.00-13.00

środa

matematyka (3 grupy)

9.00-13.00

piątek

matematyka (3 grupy)

9.00-13.00

 


 

RODO

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

informujemy, że:

 

1   Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, adres siedziby: ul. Wileńska 22a, 94-029 Łódź (dalej: XXVI LO);

2)    w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

3)    dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy
o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w
XXVI LO, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz
art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez
XXVI LO może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

4)    dane osobowe dotyczące występowania objawów chorobowych, stanu zdrowia, temperatury ciała,
o których nie stanowią wytyczne MEN, MZ i GIS przetwarzane są w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, na podstawie
art. 9 ust. 1 lit. a RODO

5)    odbiorcą danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b)    uprawnione podmioty dostarczające obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;

c)    podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.

6)    dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

7)    dane zgromadzone w związku z nauczaniem w XXVI LO, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

8)    uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

9)   uczniowi albo jego rodzicom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

10)  uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych
z art. 20 RODO;

11)  w XXVI LO, nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;

12)  jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

13)  podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia w XXVI LO

 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Joanna Bednarek-Bonowicz.

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Kamila Wałęska.

Kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


 

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości Edycja 2018

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi wśród 140 najlepszych w Polsce w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości! 

"Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów. 

Tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze. 

Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą uczestnikom nie tylko poradzić sobie na rynku pracy i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne. " Źródło: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/
 

FAMI 2018

9 czerwca 2018 roku w budynku IFE odbyła się uroczysta ceremonia zamknięcia I edycji projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera, w której nasze liceum reprezentował NIKODEM CIELEBAN z kl. 2c.

„Najważniejszym zadaniem adeptów Akademii było stworzenie grupowych projektów pod jednym, wspólnym hasłem „Łódź – smart city”. Dziewięciomiesięczne zmagania uczestników zwieńczyła oficjalna prezentacja projektów podczas uroczystego zamknięcia I edycji FAMI w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Nie było to łatwe zadanie, ze względu na obecność wielu znamienitych gości. Na ceremonię przybyli: Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, prorektor PŁ ds. studenckich, prof. Witold Pawłowski, Konsul Honorowy Francji w Łodzi, Alicja Bień, a także przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce, Stowarzyszenie Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) oraz reprezentanci francuskich firm, które przeprowadziły warsztaty dla uczestników w I semestrze Akademii.

W konkursie na najlepszy projekt zwyciężyła sześcioosobowa drużyna Smart Wheels, która podzieliła się z widownią koncepcją p.t. Poprawa komfortu życia niepełnosprawnych mieszkańców miasta Łodzi.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody, ufundowane przez Politechnikę Łódzką. Wszyscy uczestnicy Akademii zostali natomiast uhonorowani dyplomami, a współpracujące przy projekcie szkoły, pamiątkowymi tablicami, które zawisną w ich murach na pamiątkę udziału w przedsięwzięciu. ” Źródło: IFE Politechniki Łódzkiej

II edycja FAMI rozpocznie się w październiku 2018 roku, wraz z nowym rokiem akademickim 2018/2019. Do II edycji zakwalifikowali się uczniowie: Małgorzata Antczak (1b) oraz Jakub Spodenkiewicz (2e).

Gratulujemy !

 

 Więcej zdjęć w galerii. Kliknij tutaj.

 


 

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

 

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

 

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69


 

XII edycja Dnia Przedsiębiorczości

W dniu 05.06.2018r. Odbyła się XII edycja Dnia Przedsiębiorczości. Ideą tegorocznego konkursu był rozwój osobisty uczniów, ich umiejętności działania współpracy w zespole oraz działań przedsiębiorczych. Celem było stworzenie robota „My teacher" wraz z elementami pozwalającymi wprowadzić go na rynek. Głosem publiczności i jury wygrała klasa 1C2, drugie miejsce zajęła 2B, a trzecie 1D. Dziękujemy bardzo za zapał oraz pracę włożoną w projekty. Liczymy na równie duże zaangażowanie w następnych edycjach Dni Przedsiębiorczości.

Więcej zdjęć w Galerii. Kliknij tutaj.