XXVI LO w Łodzi

»Kalendarz imprez

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

2.

Zebranie rodziców uczniów klas I, II i III

4 września 2019 r., g. 1730

3.

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2019 r.

4.

Konsultacje z rodzicami

23 października 2019 r., g. 1730

5.

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

29 listopada 2019 r.

6.

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

29 listoopada-4 grudnia 2019r.

7.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II i III - informacja o zagrożeniach

4 grudnia 2019 r., godz. 1730

8.

Zakończenie pierwszego semestru, wystawienie ocen śródrocznych

20 grudnia 2019 r.

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

10

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

 8 stycznia 2020 r.

11.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

8 stycznia 2019 r., g. 1730

12.

Studniówka klas trzecich

10 stycznia 2020 r.

13.

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020 r.

14.

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus (klasy III)

20 marca 2020 r.

15.

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców (klasy III)

20-25 marca 2020 r.

16.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I i II oraz zebrania z rodzicami uczniów klas III - informacja o zagrożeniach

25 marca 2020 r., g.1730

17.

FETA

1-3 kwietnia 2020r.

18.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

19.

Wystawienie ocen końcowych w klasach III

17 kwietnia 2020 r.

20.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas trzecich.

20 kwietnia 2020 r..

21.

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III

24 kwietnia 2020 r.

22.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie „maturalne”

29 kwietnia 2020 r.

23.

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

4 – 22 maja 2020 r.

24.

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

29 maja 2020 r.

25.

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

29 maja – 3 czerwca 2020 r.

26.

Konsultacje, zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

3 czerwca 2020 r., g. 1730

27.

Wystawienie ocen końcowych w klasach I i II

19 czerwca 2020 r.

28.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

22 czerwca 2020 r.

29.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

30.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

29 czerwca 2020 r.

31.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

32.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w XXVI LO

2,3 stycznia 2020 r.

 8, 9, 10 czerwca 2020 r.

12 czerwca 2020 r.