•  

    DRODZY ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy naukę w sześciu klasach

    Lp.

    Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

    Symbol oddziału

    Języki obce

    Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

    1.

    j. polski

    geografia

    historia

    1A

    j. angielski/ j. angielski

    j. hiszpański/ j. hiszpański

    j. polski

    matematyka

    historia

    geografia

    2.

    matematyka

    fizyka

    informatyka

    1B

    j. angielski/ j. angielski

    j. niemiecki/ j. niemiecki

    j. polski

    matematyka

    fizyka

    informatyka

    3.

    biologia

    chemia

    matematyka

    1C

    j. angielski/ j. angielski

    j. hiszpański/ j. niemiecki

    j. polski

    matematyka

    biologia

    chemia

    4.

    matematyka

    geografia

    j. angielski

    1D

    j. angielski/ j. angielski

    j. hiszpański/ j. francuski

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    geografia

    5.

    biologia

    chemia

    j. angielski

    1E

    j. angielski/ j. angielski

    j. rosyjski/
    j. rosyjski

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    biologia/chemia

    6.

    matematyka

    fizyka

    j. angielski

    1F gr. 1

    j. angielski

    j. rosyjski

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    fizyka

    7.

    matematyka

    chemia

    j. angielski

    1F gr. 2

    j. angielski

    j. francuski

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    chemia