W poniedziałek i wtorek 18-19 października wykonywane będą zdjęcia klasowe według następującego harmonogramu:

 

Poniedziałek:
2 godzina lekcyjna, klasy: 3CP, 3DP, 2A
3 godzina lekcyjna, klasy: 2D2, 3BP, 3EP
4 godzina lekcyjna, klasy: 1C, 1A, 1E
5 godzina lekcyjna, klasy: 1D, 3CG  

6 godzina lekcyjna, klasy: -----------------

Wtorek:
2 godzina lekcyjna, klasy: 3FP, 3DG, 2B
3 godzina lekcyjna, klasy: 3BG, 2C, 1F
4 godzina lekcyjna, klasy: 1B, 2E, 3EG
5 godzina lekcyjna, klasy: 2D1, 3AG

6 godzina lekcyjna, klasy: 3AP

Po kolejne klasy, w czasie wyznaczonych godzin, przychodzić będą przedstawiciele samorządu szkolnego.