• Przewodniczący
  • Mateusz Hoff

 • Wiceprzewodniczący
  • Bartosz Seneczko

 • Główny koordynator Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów
  • Maja Włodarczyk

 • Opiekun samorządu
  • prof. Marzena Mosakowska
  • prof. Katarzyna Anyszewska