1.     

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

2.     

Zebranie rodziców uczniów klas I - II

8 września 2021 r., g. 1730

3.     

Zebranie rodziców uczniów klas III

9 września 2021 r., g. 1730

4.     

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2021 r.

5.     

Konsultacje z rodzicami

20 października 2021 r., g. 1730

6.     

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

26 listopada 2021 r.

7.     

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

26-30 listopada 2021 r.

8.     

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II i III - informacja o zagrożeniach

1 grudnia 2021 r., godz. 1730

9.     

Zakończenie pierwszego semestru, wystawienie ocen śródrocznych

22 grudnia 2021 r.

10.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 r. – 3 stycznia 2022 r.

11.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

5 stycznia 2022 r.

12.  

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

5 stycznia 2022 r., g. 1730

13.  

Studniówka klas trzecich

14 stycznia 2022 r.

14.  

Ferie zimowe

14-27 lutego 2022 r.

15.  

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus (klasy III po gim)

25 marca 2022 r.

16.  

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców (klasy III po gim)

25 - 30 marca 2022 r.

17.  

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - III oraz zebrania z rodzicami uczniów klas III po gim - informacja o zagrożeniach

30 marca 2022 r., g.1730

18.  

FETA

6-8 kwietnia 2022r.

19.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

20.  

Wystawienie ocen końcowych w klasach III po gim

22 kwietnia 2022 r.

21.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas trzecich.

25 kwietnia 2022 r..

22.  

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III po gim

29 kwietnia 2022 r.

23.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie „maturalne”

27 kwietnia 2022 r.

24.  

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

4 – 24 maja 2022 r.

25.  

Dzień Otwarty Szkoły

20 kwietnia 2022 r.

26.  

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

20 maja 2022 r.

27.  

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

23-25 maja 2022 r.

28.  

Konsultacje, zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

25 maja 2022 r., g. 1730

29.  

Wystawienie ocen końcowych w klasach I - III

15 czerwca 2022 r.

30.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

20 czerwca 2022 r.

31.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

32.  

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

27 czerwca 2022 r.

33.  

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

34.  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w XXVI LO

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

4, 5, 6, 9 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.