•  

    DRODZY ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy naukę w siedmiu klasach

    Lp.

    Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

    Symbol oddziału

    Języki obce

    Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

    1.

    j. polski

    historia

    j. angielski

    1A

    j. angielski/j. angielski

    j. hiszpański/j. hiszpański

    j. polski

    matematyka

    historia

    j. obcy

    2.

    matematyka

    fizyka

    informatyka

    1B

    j. angielski/j. angielski

    j. niemiecki/j. niemiecki

    j. polski

    matematyka

    fizyka

    informatyka

    3.

    biologia

    chemia

    matematyka

    1C

    j. angielski/j. angielski

    j. hiszpański/j. hiszpański

    j. polski

    matematyka

    biologia

    chemia

    4.

    matematyka

    geografia

    j. angielski

    1D

    j. angielski/j. angielski

    j. hiszpański/j. hiszpański

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    geografia

    5.

    biologia

    chemia

    j. angielski

    1E

    j. angielski/j. angielski

    j. rosyjski/j. rosyjski

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    biologia/chemia

    6.

    matematyka

    fizyka

    j. angielski

    1F_gr1

    j. angielski

    j. niemiecki

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    fizyka

    7.

    matematyka

    chemia

    j. angielski

    1F_gr2

    j. angielski

    j. francuski

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    chemia

    8.

    Matematyka

    j. angielski

    j. hiszpański

    1G

    j. angielski/j. angielski

    j. hiszpański/j. hiszpański

    j. polski

    matematyka

    j. obcy

    geografia/wos