• 1. Szczęśliwy numerek losowany jest przez dziennik elektroniczny Librus, codziennie po godzinie 18:00

    2. Szczęśliwy numerek zwalnia uczniów z:

    -Niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych

    -Niezapowiedzianych kartkówek

    -Krótkoterminowych prac domowych

    3. Szczęśliwy numerek nie zwalnia uczniów z:

    -Zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości

    -Długoterminowych prac domowych

    -Znajomości lektur