• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

   • 1.       

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    4 września 2023 r.

    2.       

    Zebranie rodziców uczniów klas I - IV

    6 września 2023 r., g. 1730

    3.       

    Ślubowanie klas pierwszych

    13 października 2023 r.

    4.       

    Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

    24 listopada 2023 r.

    5.       

    Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

    24 – 28 listopada 2023 r.

    6.       

    Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - IV - informacja o zagrożeniach

    29 listopada 2023 r., godz. 1730

    7.       

    Zakończenie pierwszego semestru, wystawienie ocen śródrocznych

    22 grudnia 2023 r.

    8.       

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r.

    9.       

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

     3 stycznia 2024 r.

    10.    

    Zebrania z rodzicami – wywiadówki

     3 stycznia 2024 r., g. 1730

    11.    

    Studniówka klas czwartych

    12 stycznia 2024 r.

    12.    

    Ferie zimowe

    29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

    13.    

    Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus dla uczniów klas IV

    15 marca 2024 r.

    14.    

    Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

    15 - 19 marca 2024 r.

    15.    

    Zebrania z rodzicami uczniów klas IV

    20 marca 2024 r., g.1730

    16.    

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

    17.    

    FETA

    8 – 12 kwietnia 2024 r.

    18.    

    Wystawienie ocen końcowych w klasach IV

    19 kwietnia 2024 r.

    19.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas czwartych.

    22 kwietnia 2024 r.

    20.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie „maturalne”

    24 kwietnia 2024 r.

    21.    

    Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach IV

    26 kwietnia 2024 r.

    22.    

    Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

    7 – 24 maja 2024 r.

    23.    

    Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

    17 maja 2024 r.

    24.    

    Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

    17 – 21 maja 2024 r.

    25.    

    Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III + konsultacje

    22 maja 2024 r., g. 1730

    26.    

    Dzień Otwarty Szkoły

    27 maja 2024 r.

    27.    

    Wystawienie ocen końcowych w klasach I - III

    14 czerwca 2024 r.

    28.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

    17 czerwca 2024 r.

    29.    

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    21 czerwca 2024 r.

    30.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej

    24 czerwca 2024 r.

    31.    

    Ferie letnie

    24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

    32.    

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych
    w XXVI LO

    2,3 listopada 2023 r.

    2, 6, 7, 8, 9,10,13 maja 2024 r.

    31 maja 2024 r.